Kumpulan Arti Dari Bacaan Sholat

  • Whatsapp

Hai,hari ini saya mau membahas tentang Arti dari bacaan sholat. Artikel ini saya dapat dari sumber INI, alasannya saya ingin membagikan artikel ini,saya kira masih banyak umat islam termasuk saya sendiri belum terlalu tahu atau bahkan tidak mengetahui arti dalam bacaan sholat yang kita baca sehari-hari. Katanya, jika sholat kita ingin khusyuk, kita tidak sekedar sholat seperti biasa,tapi kita  juga harus memahami  arti bacaan sholat yang kita baca. Sehingga kita tahu maksud dan tujuan dari bacaan tersebut. Oke,ini dia arti dalam bacaan sholat

  • Yang pertama adalah Takbiratul ihram
Allahu Akbar artinya Allah Maha Besar
  • Do’a Iftitah
Wajjahtu wajhiya lilladzii fatharas samaawaati wal ardha
(Kuhadapkan wajahku, ke hadapan Dzat yang Mencipta langit dan bumi)
haniifam muslimaw wamaa ana minal musyrikin
(Kumenghadap dengan hati cenderung kepada-Nya, dan aku bukan tergolong orang2 yang menyekutukan-Nya)
Inna shalaati, wa nusuki, wamahyaaya wa mamaati, lillaahii rabbil ‘aalamiin
(Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku dan matiku, hanya bagi Allah Tuhan semesta alam)
Laa syariikalahuu wa bidzaalika umirtu wa ana minal muslimiin
(Tiada sekutu bagi-Nya, dan demikianlah aku diperintahkan, dan aku tergolong orang-orang yang berserah diri—muslimin)
(Doa iftitah tidak diwajibkan untuk dibaca)
  • Yang kedua adalah Al-fatihah
1.Bismillaahirrahmaanirrahiim
(Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang)
2.Alhamdulillaahi rabbil Aalamiin
(Segala puj bagi Allah, tuhan semesta alam)
3.Arrahmaanirrahiim
(Yang maha pengasih lagi maha penyayang)
4.Maaliki yaumid diin
(Yang merajai hari pembalasan)
5.Iyyaaka na’budu wa iyyaaka nasta’iin
(Hanya kepada-Mu kami menyembah, dan hanya kepada-Mu kami memohon pertolongan)
6.Ihdinash shiraathal mustaqiim
(Tunjukilah kami jalan yang lurus)
7.Shiraathal ladziina an’amta alaihim
(Yaitu jalan orang-orang—yang telah engaku beri nikmat kepada mereka)
8.Ghairil maghdhuubi alaihim wa ladh dhaalliin
(Bukan jalan orang-orang yang dilaknat, bukan pula yang tersesat)
  • Yang ketiga adalah Ruku
Subhana rabbiyal ‘azhim wa bihamdihi 3x
(Maha Suci Tuhan Yang Maha Agung, dan memujilah aku kepadaNya)
  • Yang keempat I’tidal
Sami’allahu liman hamidah
(Semoga Allah mendengar orang yang memujinya)
RABBANA LAKAL HAMDU MIL US SAMAAWAATI WA MIL-UL-ARDHI WA MIL’U MAA SYI’TA MIN SYAI-IN BA’DU
(Ya Allah ya Tuhan kami, bagi-Mu-lah segala puji, sepenuh langit dan sepenuh bumi, dan sepenuh apa saja yang Engkau kehendaki sesudah itu)
  • Yang kelima adalah sujud
Subhana rabbiyal a’la wabihamdihwabihamdihi 3x
(Maha Suci Tuhan Yang Maha Tinggi, dan memujilah aku kepadaNya)
  • yang keenam adalah  Duduk di antara 2 Sujud
 RABBIGHFIRLII WARHAMNII WAJBURNII WARFA’NII WARZUQNII WAHDINII WA’AAFINI WA’FUANNII.
(Ya Allah, ampunilah dosaku, belas kasihanilah aku dan cukupkanlah segala kekurangan dan angkatlah derajat kami dan berilah rizqi kepadaku, dan berilah aku petunjuk dan berilah kesehatan kepadaku dan berilah ampunan kepadaku)
  • Yang ketujuh tahyatul akhir
ATTAHIYYAATUL MUBAARAKAATUSH SHALAWAATU THTHAYYIBAATU LILLAAH ASSALAAMU’ALAIKA AYYUHAN NABIYYU WARAHMATULLAAHI WABARAKAATUH. ASSALAAMU’ ALAINAA WA’ALAA ‘IBAADILLAAHISH SHAALIHIIN. ASYHADU AL-LAA ILAAHAILLALLAAH, WA ASYHADU ANNA MUHAMMADAR RASUULULLAAH. ALLA HUMMA SHALLI’ALAA SAYYIDINAA MUHAMMAD, WA ‘ALA AALI SAYYI DINAA MUHAMMAD. “ KAMAA SHALLAITA ‘ALAA SAYYIDIINA IBRAHIM. WA’ALAA AALI SAYYIDINA IBRAHIM, WABAARIK’ALA SAYYIDINA MUHAMMAD, WA’ALAA AALI SAYYIDINAA MUHAMMAD. KAMAA BARAKTA’ALAA SAYYIDINAA IBRAHIM, WA’ALAA AALI SAYYIDINAA IBRAHIM, FIL ‘AALAMIINA INNAKA HAMIDUM MAJIID
(Segala kehormatan, keberkahan, kebahagiaan dan kebaikan bagi Allah, salam, rahmat, dan berkahNya kupanjatkan kepadamu wahai Nabi (Muhammad). Salam keselamatan semoga tetap untuk kami seluruh hamba yang shaleh-shaleh. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ya Allah! Limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad. “ Sebagimana pernah Engkau beri rahmat kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Dan limpahilah berkah atas Nabi Muhammad beserta para keluarganya. Sebagaimana Engkau memberi berkah kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. “ Diseluruh alam semesta Engkaulah yang terpuji, dan Maha Mulia)
  • Yang kedelapan Salam
As-salamu ‘alaikum warahmatullahi wabarakatuh

(Semoga keselamatan atasmu, serta rahmat Allah dan barokahNya
Sekian Artikel saya tentang Arti Bacaan Sholat, semoga bermanfaat ya ^^
Baca artikel di bawah ini juga yuk ^^

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *